Kung Fu

DUIZENDEN JAREN OUDE KENNIS EN WIJSHEID
De naam Kung Fu komt niet alleen voor binnen de vechtsporten.
Het verwijst naar de tijd, moeite en werk die je in het beheersen van een kunde gelegd hebt.
Kung Fu wordt echter alleen gebruikt als verzamelnaam voor Chinese vechtstijlen.

Kung Fu is dus niet een vechtkunst op zich!
De naam Kung Fu heeft dezelfde bedoeling als “bal” bij ons. Voetbal, Volleybal, Basketbal enz.
Je weet altijd dat het een sport is waarbij gebruik wordt gemaakt van een bal.

GESCHIEDENIS VAN HET KUNG FU
Het bewijsmateriaal voor het bestaan van vechtkunst technieken gaat duizenden jaren terug in de geschiedenis. Het lijkt erop dat de Chinese Gele Keizer Huangdi, die in 2698 v.c. de troon besteeg, begonnen is de gevechtskunsten te organiseren. Hij heeft een vorm van worstelen voor zijn troepen ontwikkeld die Jiao Di heette.
Later werd Jiao Di verbeterd en werden bewegingen zoals houdgrepen, stoten en weringen toegevoegd.
Het werd zelfs een sport tijdens de Qin dynastie (ongeveer in 221 v.c.).

BODHIDHARMA
Kung Fu bereikte zijn climax in de Shaolin tempel.
Hier bedreven monniken Kung Fu voor de gezondheid en als zelfverdediging tijdens hun speurtocht naar verlichting.
De eerste Shaolin Tempel was een Boeddhistisch klooster en is gebouwd in 377 in Henan.
In 527 reisde de Boeddhistische prins Bodhidharma naar de tempel.
Hij trof de monniken in slechte gezondheid.
Bodhidharma gaf de monniken een reeks oefeningen die kracht, vitaliteit en interne energie ontwikkelde.
Deze oefeningen worden beschouwd als het originele Shaolin Kung Fu.
CULTUUR
Het is ook van belang om te begrijpen dat de Chinese vechtkunsten heel lang een filosofische en spirituele plek in de Chinese cultuur hebben gehad.
De Chinese gevechtskunsten ontwikkelden zich gelijktijdig met de ideeën van het Confucianisme en het Taoïsme tijdens de Zhou Dynastie (1045 v.c. – 256 v.c.). Het was geen geïsoleerde ontwikkeling. Het Taoïstische concept van Yin en Yang werden verbonden met de harde en zachte technieken van Kung Fu.

De martiale kunsten werden ook onderdeel van de concepten van het Confucianisme, omdat ze onderdeel werden van de ultieme dingen die mensen moesten leren. Kung Fu werd in China als een integraal onderdeel in de opvoeding van wetenschappers en leiders van de overheid gezien. Chinezen hechten groot belang aan het beoefenen van Kung Fu, omdat het respect, geduld, ingetogenheid en moraal bij brengt aan de Kung Fu beoefenaren.

In China is Kung Fu vaak een onderdeel van het dagelijks leven. Er zijn geen hangplekken of buurthuizen.
Daar is er de plaatselijke Kung Fu school die zorgt voor tijdverdrijf en lichamelijke opvoeding.

Om het te leren kost moeite. Daarom heet iets ook ‘de moeite waard’.
Trainen en opgeven zijn beiden een leer proces. Wees slecht in het opgeven!
Je hoeft hiervoor geen Shao Lin monnik te zijn.

van Shaolin naar Wing Chun

BRANDENDE TEMPELS
Aan het einde van het Ming tijdperk (1368-1644 na Christus) verbrandde de Chinese keizer alle Shaolin tempels uit angst voor de martiale kunsten van de monniken. Vijf grootmeesters konden ontsnappen. De naam van één van deze grootmeesters was Ng Mui.